LPR VPK

Lappeenrannan VPK


Monipuolista toimintaa.
Hyödyllinen ja haastava harrastus.

*
Harjoituksissa:

Seuraavat harjoitukset

» Näytä koko harjoitusohjelma

*
Yhteystiedot

Mikäli asiasi koskee palokunnan operatiivista toimintaa (hälytykset ja harjoitukset) tai toivot palokunnan osallistuvan tapahtumaasi, ota yhteyttä palokunnan päällikköön.

Palokunnan päällikkö Atte Pihkala
456519336

Muissa yhdistystä koskevissa asioissa sinun on parasta olla yhteydessä palokunnan hallituksen puheenjohtajaan tai yhdistyksen sihteeriin.

Puheenjohtaja Tero Forsman
0407007632

Sihteeri Osmo Riikonen
0400794564

Naisosaston johtaja Leena Mustonen
0407407260

Nuoriso-osaston johtaja Satu Paukkunen
0405719628

Facebook

*
Vee-pee-koo?

Mikä VPK?

VPK eli vapaaehtoinen palokunta on aluepelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehnyt yhdistys joka tukee ja avustaa pelastuslaitosta sen tehtävissä. Tämän vuoksi VPK:ita kutsutaankin myös sopimuspalokunniksi.

VPK:iden tehtävät sisältävät tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, pelastustehtäviä, avunantoja jne. Yleensä VPK:t ovat paikalla pelastuslaitoksen ammattipelastajista muodostuvan työvuoron jälkeen ja tukevat heidän toimintaansa. Vakinaisen pelastuslaitoksen ollessa kiinni pitkäkestoissa tehtävässä, käytetään sopimuspalokuntia myös "tuuraamaan" ammattihenkilöstöä.

Sopimuspalokuntaiset koulutetaan monipuolisesti ja taitoja ylläpidetään viikkoharjoituksissa ja kursseilla. Osaan tehtävistä vaaditaan myös riittävää kuntotasoa joka testataan vuosittain pelastulaitoksen toimesta.